Kommentti

2. Askel > Älä luule, vaan tiedä. TUNNE ASIAKKAASI

Älä luule, vaan tiedä. Tunne asiakkaasi, ole aidosti kiinnostunut ja panosta asiakassuhteeseen.

Kuka on asiakkaasi? Tämä on tärkein kysymys onnistumisen kannalta.

 • Kuka ja ketkä ovat todelliset asiakkaasi?
 • Millaisiin eri asiakasryhmiin asiakkaasi jakaantuvat?
 • Minkä asiakkaan ongelman tarjottu tuote tai palvelu ratkaisee?
 • Tarjotaanko asiakkaille yhtä tuotetta tai palvelua vai laajempaa kokonaisuutta?
 • Tavoitatko henkilön,  jolla on myös valtuudet tehdä ostopäätös?
 • Mitkä seikat vaikuttavat ostopäätöksen tekemiseen?
  Mitä paremmin tunnet asiakkaan ongelman ja toimintaympäristön,
  sitä paremmin pystyt vastaamaan aidosti oikealla ratkaisulla.
  Sitä vahvemmin luot vankan perustan luottamukselliselle asiakassuhteelle.
  Panosta piilotarpeiden tunnistamiseen – helpota asiakkaasi elämää oikeilla ratkaisuilla!

Kun olet tunnistanut
opettele sen jälkeen tuntemaan asiakkaasi.

Muodosta syvällinen ymmärrys nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista, heidän käyttäytymismalleistaan ja piilevistä tarpeistaan.

 • Milloin ja miten asiakkaasi tavoittaa parhaiten? Mitkä taas ovat huonoimmat ajankohdat?
 • Tiedätkö asiakkaasi harrastukset ja merkkipäivät?
  Jokainen haluaa tulla huomioiduksi! Mitä enemmän tiedät sen laajempi asiakasprofiilien tuntemuksesi on.
 • Mitä tuotteita tai palveluita asiakkaasi käyttää tällä hetkellä? Missä sinun tuotteesi/palvelusi on parempi?
 • Mikä on asiakkaasi saama lisäarvo? Osoita edut ja hyödyt selkeästi asiakkaalle merkityksellisten argumenttien avulla.
  Esim. rahan-, ajan- tai resurssisäästö konkreettisesti ja rehellisesti perustuen faktoihin.
  Rehellisyys on hyvien asiakassuhteiden perusta.

Tunnista trendejä ja konseptoi palvelumahdollisuuksia, joilla voit vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ja kiristyvään kilpailuun.

 • Muista, että asiakkaat, asiakastarpeet ja ostotottumukset muuttuvat jatkuvasti. Kerran tehty asiakasanalyysi ei riitä, vaan sen tulee olla jatkuvaa ja suunnitelmallista vuorovaikutusta dokumentaatioineen.

#asiakaslähtöisyys, #asiakassuhde, #kohderyhmä, #asiakasläheisyys, #asiakastarpeet, #proinnodesign

Tarvitsetko apua potentiaalisten asiakkaiden ja asiakastarpeiden tai uusien palvelumahdollisuuksien tunnistamiseen tai innovointiin?

Hyödynnä käytännönläheisesti johdettu työpaja > lisätietoja antaa >
Nina Lappalainen
, puh. 0400 308 767 tai nina.lappalainen@proinnodesign.fi

Piditkö artikkelista? Jaa se myös muille...

Lisää kommentti

Email again: