Suodata artikkelit

Asiakaslähtöiset tilat – miten ne suunnitellaan?

Miten teidän yrityksessänne on suunniteltu ne tilat, joissa kohtaatte asiakkaanne? Työskentelettekö erilaisten suojamuurien, kuten tiskien takana. Vaivaako melu? Onko vuorovaikutus asiakkaan kanssa hankalaa? Kärsiikö luottamuksellisuus ja intimiteetti? Miten esteellisyys on otettu huomioon? Antaako tila työntekijöille mahdollisuuden työskennellä joustavasti? Onko ajanhammas purrut tiloihin, ovatko ne jääneet jo monen trendin tallomaksi? 

Asiakaskokemus-pöhinästä kulttuurin muutokseen

Asiakkaan kokemus syntyy tunteista, mielikuvista ja koetuista pienistä eleistä, jotka hän liittää yritykseen ja sen ihmisiin. Loppujen lopuksi asiakkaan kokemus on aina asiakkaan pään sisällä syntynyt ainutlaatuinen tunnekokemus, joka on sidoksissa hänen elämänkokemukseen, ajatteluun, tunteisiin ja senhetkiseen tilanteeseen. Emme voi koskaan "hallita" asiakkaan kokemusta, mutta voimme parhaamme mukaan vaikuttaa siihen. Parempaa palvelua suositellaan helpommin ja sellaista tarjoavaan yritykseen sitoudutaan tiiviimmin.

Hyvä pomo – paras työsuhde-etu

Osallistuin erilaiseen johtamisseminaariin Great Place to Work on Wings,  Oulussa 20.1.2016, jossa tutustuimme Suomen parhaiden työpaikkojen johtamiskäytäntöihin ja yrityskulttuureihin. Tässä 135-vuotiaan perheyrityksen, Antell-konsernin toimitusjohtajan Tomi Lanton kertomuksesta poimitut mieleenpainuvimmat 7 teesiä johtamiseen, kun päätavoitteena on erinomainen työyhteisö.

Arkisto