Me lupaamme tuloksia viivan alle

Proinno Design on organisaation uudistumisessa ulkopuolinen sillanrakentaja, joka tähtää pikavoittojen sijaan vaikuttavuuteen. Emme tyydy tähdenlennoiksi jääviin kehitysprojekteihin tai tarjoa pelkkiä työkaluja.

Kun kehittämistoimenpiteet viedään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti loppuun asti on lupa odottaa tuloksia, jotka näkyvät viivan alla. Kun perusasiat ovat kunnossa, tuotetaan arvoa asiakkaalle, toimitaan ketterästi ja pidetään asiat yksinkertaisena.

Uutta liiketoimintaa, palveluita ja asiakkaita

  • Yritys tai yhteisö voi löytää aivan uusia liiketoiminta-alueita, palveluita, asiakkaita ja saada siten lisää kassavirtaa.
  • Yritys tai yhteisö oppii miettimään liiketoimintamallinsa uudella tavalla. Parhaassa tapauksessa alan yleisesti tunnettu ongelma onnistutaan kääntämään bisnekseksi.
  • Uudistumisen myötä saatte kannattavaa kasvua nopeasti, kustannustehokkaasti ja järkevillä resursseilla.

Parantunut työilmapiiri, tyytyväiset työntekijät

  • Työyhteisön ilmapiiri ja henkilöstön tyytyväisyys paranee. Niin työntekijät kuin asiakkaat kokevat, että heistä välitetään. Kun ongelmia korjataan yhdessä, ihmiset eivät enää valita.

Parempaa asiakaskokemusta

  • Organisaatio oppii parantamaan asiakaskokemusta kehittämällä uusia asiakas- ja käyttäjälähtöisiä tuotteita, palveluja ja tiloja.
  • Yhteiset pelisäännöt parantavat laadunhallintaa ja vähentävät asiakkaiden reklamaatioita.

Käytännön esimerkkejä saavutetuita tuloksista

Säästö 302 680 euroa vuodessa

Kyseessä 50 henkilön yritys, jossa säästöön päästiin yhdellä, yhteisesti sovitulla toimintatavan muutoksella. Muutoksen läpivienti vei aikaa 2 vuotta.

Työhyvinvointi parani
+1.2 yksikköä

Työhyvinvointitutkimuksen tulokset paranivat kahden vuoden aikana peräti 1.2 yksikköä. Jo ensimmäisen vuoden aikana havaittiin merkittävä muutos ilmapiirissä, asenteissa ja sairauspoissaolojen vähentymisessä.


Ennen 37, nyt 22 palaveripäivää vuodessa / henkilö

Yritys säästi vuositasolla 388 113 euroa. Kyseessä 57 henkilön yritys.

Säästö 6 850 euroa
työntekijää kohden

Kyseessä pk-yritys, jossa säästöön päästiin yhdellä toimintatavan muutoksella. Muutos vei aikaa 1 vuotta.

Asiakastyytyväisyys parani
+1.2 yksikköä

Asiakastyytyväisyys parani kokonaisuutena 1.2 yksikköä. Merkittävä muutos havaittiin asiakkaiden osallistuvuudessa ja suositteluhalukkuudessa
(Net Promoter® Score).