Viemme uudistumisen läpi 6 kohdan kehittämisohjelmalla

Proinno Designin palveluiden lippulaiva on yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu asiakaslähtöisen uudistumisen ja jatkuvan parantamisen Innolean-kehittämisohjelma. Innolean koostuu kuudesta vaiheesta, joita sovelletaan asiakkaan tarpeeseen sen mukaan minkä toiminnan osa-alueen kehittämiseen sitä käytetään.

Innolean - 6-vaiheen onnistumismalli


Tuomme Innolean-kehittämisohjelman jokaiseen vaiheeseen syvällistä asiakasymmärrystä. Vastaamme uudistumiseen liittyvän projektin johdosta aina siihen asti kun asiakas on omaksunut jatkuvan parantamisen ajattelun ja rakentanut siihen liittyvät toimintatavat.

Selvitämme organisaation lähtötilanteen

Ilman realistista käsitystä nykytilasta ja ongelmista organisaatio lähtee helposti kehittämään täysin vääriä asioita. Siksi yhteistyö käynnistyy asiakkaan lähtötilanteen arvioinnilla. Kokonaiskuvan saaminen varmistetaan haastattelemalla yrityksen avainhenkilöitä, työntekijöitä, avainasiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

Huolehdimme, että ongelmat ratkaistaan ennen uudistuksia

Innolean-polulla edetään vaiheesta toiseen vasta kun edellisessä vaiheessa ilmenneet ongelmat on tunnistettu ja korjattu. Organisaatio voi kehittää uusia palveluita tai saada uusia asiakkaita vasta kun toimintatavat on virtaviivaistettu, tieto kulkee, asiakkaita kuunnellaan ja kerättyä asiakastietoa oikeasti hyödynnetään.

Jauhautamme ongelmat Innomyllyssä pois päiväjärjestyksestä

Innoleanissa käytetään työskentelymenetelmänä työpajoja. Tulokselliset työpajat edellyttävät hyvää ammattimaista johtamista, perehtyneisyyttä asiakkaan tarpeeseen ja toimintaympäristöön, valittujen palvelumuotoilun menetelmien sopivuutta sekä työpajojen integroimista luontaiseksi osaksi liiketoiminnan ketterää kehittämistä. Irrallisilla pyrähdyksillä ei saavuteta pitkäkestoisia vaikutuksia.

Organisaation uudistumisen edellytyksenä on, että olemassa olevat, kenties piilevät ongelmat ja arjen toimintaan liittyvät pienet esteet ratkaistaan ensin pois päiväjärjestyksestä. Tähän vaiheeseen käytämme Innomylly-pajaa.

Onnistunut Innomylly edellyttää luottamuksellista ja turvallista ilmapiiriä organisaation johdon ja henkilöstön kesken. Tavoitteena on, että henkilöstö oppii yhdessä avoimesti ratkaisemaan ongelmia. Innoleanin myötä viikoittaiset 15-30 minuutin ratkaisupajat muotoutuvat arkisiksi toimintamalleiksi.