Avataan arjen työteon sujuvuutta estävät solmut yhdessä

Innomylly on työpaja, jossa organisaation johto ja henkilöstö tunnistavat ja ratkaisevat yhdessä arjen työnteon sujuvuuden ja onnistumisen esteitä. Innomyllystä tehdään yritykselle tai yhteisölle pysyvä toimintamalli.

Tiesitkö, että päivittäiset työntekoon liittyvät epäselvyydet, keskeytykset, epäyhtenäiset toimintatavat tai huonosti valmistellut palaverit aiheuttavat organisaatiolle eniten turhia kustannuksia? Nämä sujuvaan toimintaan liittyvät ongelmat on ratkaistava ensin pois päiväjärjestyksestä. Vasta sen jälkeen organisaatio voi uudistua ja kehittää uutta.

Innomylly on työkalu tähän. Se on vuorovaikutteinen ja innostava, ammattimaisesti johdettu työpaja, jossa tähdätään aina käytännön hyötyihin. Innomyllyn avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi työilmapiirissä, työnteon tavoissa tai kannattavuudessa olevia piileviä ongelmia.

Innomylly toimii parhaiten, kun se toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen, herättelevä Innomylly tuo esiin ne ongelmat, jotka on ratkaistava. Toisessa pajassa ajatuksia jatkojalostetaan ja kolmannessa laaditaan toimintasuunnitelma.

Henkilöstö oppii ongelmanratkaisua

Innomyllyn avulla henkilöstö oppii tunnistamaan ja etsimään yhdessä ratkaisut tärkeimpiin kehityskohteisiin, jotka lisäävät onnistumista omassa, päivittäisessä työssä. Toimintatapoihin liittyvien muutosten läpivientiin tehdään aikataulutettu suunnitelma vastuuhenkilöineen.

Onnistunut Innomylly edellyttää luottamuksellista ja turvallista ilmapiiriä organisaation johdon ja henkilöstön kesken. Tavoitteena on, että henkilöstö oppii yhdessä avoimesti ratkaisemaan ongelmia. Innoleanin myötä viikoittaiset 15-30 minuutin ratkaisupajat muotoutuvat arkiseksi tavaksi toimia.