Olemme kumppani kaikille uudistujille


Tavoitteet

Organisaation tarve uudistumiselle lähtee halusta kehittää toimintatapoja, palveluita, tuotteita tai brändiä. Tavoitteita voivat olla asiakaskokemuksen parantaminen tai kustannusten karsiminen.

Periaatteemme

Huolehdimme, että toimintaa kehitetään kokonaisuutena ja kehittämistoimenpiteet viedään loppuun asti. Toiminnasta karsitaan turhat työvaiheet, palaverit ja kustannukset. Johto, henkilöstö, asiakkaat ja kumppanit saadaan yhdessä tekemään kestäviä muutoksia toimintatapoihin.

Tulos

Parannamme toimintaanne. Saatte uutta liiketoimintaa, palveluita ja asiakkaita sekä tietysti tuloksia viivalle. 

Tähän me uskomme

  • Yrityksen ja yhteisön on kehitettävä toimintaansa kokonaisuutena kertaluonteisten toimenpiteiden sijaan.
  • Hyvällä muutosjohtamisella vähennetään muutokseen liittyviä kustannuksia, parannetaan innovatiivisuutta ja tuottavuutta sekä tuetaan henkilöstön hyvinvointia muutostilanteessa.
  • Uudet toimintatavat eivät juurru yhdessä yössä, vaan niiden muuttuminen arkiseksi tavaksi työskennellä vie paljon aikaa läpi organisaation.

Toimintaperiaatteemme

Olemme edelläkävijänä hyödyntäneet ensimmäisten joukossa jo yli 10 vuoden ajan lean-ajattelua ja palvelumuotoilua yritysten ja yhteisöjen uudistamisessa.

Meillä on laaja osaaminen ja vankka kokemus palvelujen asiakaslähtöisestä uudelleen muotoilusta ja käyttöönotosta yhdessä henkilöstön kanssa.

Palvelumuotoilu edellyttää organisaatiolta syvällistä asiakasymmärrystä ja ajantasaisen asiakastiedon keräämistä.

Tarvitsetko uudistumiseen asiantuntevaa kumppania?
Ota yhteyttä