Yritys- ja palveluliiketoiminnan kehittäjä

Intohimona parempi palvelu ja menestyvä liiketoiminta

Hyvä johtaminen on vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja ihmisten huomioimista. Opastan käytännönläheisin keinoin, miten osallistat koko työyhteisön päätöksentekoon, sujuvoitat organisaation toimintaa, vahvistat työhyvinvointia ja teet parempaa tulosta.

Työni punainen lanka on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen. En esitä valmiita yleispäteviä ratkaisuja, vaan etsimme yhdessä järkevimmät menetelmät, jotka istuvat juuri sinun työyhteisösi tarpeisiin ja resursseihin.

Vahva usko maalaisjärkeen ja ajantasaisisiin menetelmiin

Tehokkaimmat liiketoiminnan kehittämismenetelmät ovat käytännönläheisiä, mutta vaativat pitkäjänteisyyttä. Karsimme yhdessä pois tarpeettomat aika- ja katesyöpöt ja autan oivaltamaan, mikä toiminnassanne on olennaista.

Jos koko tiimisi sitoutuu noudattamaan yksinkertaisia työtapoja, päivittäinen työskentely sujuvoituu, työhyvinvointi kohenee ja työinto piristyy. Kun yhteinen visio on kaikille selkeä, keskinäinen luottamus vahvistuu ja tulokset paranevat – jopa kaksinkertaistuvat.

Tekemisen intoa ja monialaista osaamista

Olen johtamisen, palvelumuotoilun ja lean-ajattelun (palvelut) asiantuntija. Vahvuuksiani ovat monialainen osaaminen, kokonaisuuksien varma hallinta ja tekemisen palo. Harrastan elinikäistä oppimista antaakseni asiakkaille aina ajantasaisimman tiedon kehittämiseen. Parhaillaan olen gradua vaille valmis, johtamista Lapin yliopistossa pääaineenani opiskeleva tuleva YTM. Olen myös täydentänyt osaamistani Aalto-yliopiston palvelumuotoilun sekä tuote- ja palvelukehityksen koulutusohjelmissa ja suorittanut Aalto EE -yliopiston lean-muutosagentti -koulutuksen. 

Olen toiminut kymmenen vuotta ELY-keskuksen asiantuntijana, yli 25 vuotta yrittäjänä, esimiehenä, työnantajana ja aktiivisesti erilaisissa elinkeinoelämän hallitus- ja kehittämistehtävissä. Olen valmentanut ja konsultoinut satoja pk-yrityksiä sekä julkishallinnon organisaatioita palvelu- ja liiketoimintakonseptien uudistamisessa sekä palvelumuotoilun, strategian, brändin, markkinoinnin, asiakaskokemuksen, työhyvinvoinnin, liiketoiminnan ja liiketoimintaosaamisen kehittämisessä.

Minulle on tärkeää tehdä työni tinkimättä loppuun saakka.

Nina Lappalainen
Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultointi
Yritys- ja palveluliiketoiminnan kehittäjä

P. 0400 308 767
nina.lappalainen@proinnodesign.fi


Koulutus Työkokemus Luottamustehtävät


Asiantuntijatehtävät / sertifioinnit

TEKESin innovaatiosetelin palveluntuottaja 11/2016-
https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

Prizztech Oy, Learn Fast – kokeilevan kehittämisen asiantuntijapalvelut

TE-toimistojen uuden palvelun pilotointi ja kehittäminen 4-6/2016 Perusasiat kuntoon! Työantajan polku -pilotti. TE-palvelut ja Lapin ELY-keskus. 


KasvuOpen myllärinä jo kolmena perättäisenä vuonna, teemoilla: tiimit ja osaaminen sekä johtaminen. 
KasvuOpen mylläri

Yli 200 kpl, yli 1000 konsultointipäivää pk-yrityksien yritys-, tuote- ja palvelujen kehittämisohjelmia, (ELY-keskus) vuosina 2004-2014

  • Paremmasta palvelusta kilpailuetua –asiantuntijapalvelu 2012-2013, 52 konsultointipäivää

  • Liiketoimintaosaamisen kehittämisen asiantuntija 51 kpl (8/2014), (Lapin ELY) 6/2011-2014

    • Myynti, markkinointi ja viestintä
    • Tuote- ja palvelukehitys
  • Culminatumin asiantuntija: markkinointi ja viestintä 8/2011

  • DesignStart-asiantuntija 2004-2010 markkinoinnin ja yritys- ja palvelukuvan kehittämisohjelmia mikro- ja pk-yrityksille 140 kpl, kestoltaan 4-9 päivää, n. 980 konsultointipäivää

Asiakaspalautteet: Kokonaisarvio 4.5, Konsultin asiantuntemus 4.8, Konsultin esitystapa 4.72

Vastuullisuus ja luottamus

kaikilla tasoilla, asiakaslähtöisyys, työn mielekkyys, tinkimättömyys, harkittu muotoilu ja laadukkaat materiaalit ja toteutus ovat minulle tärkeitä arvoja. Tiivis yhteistyö rakentuu samat arvot jakavien ihmisten kesken.